Water braakt tegen de kade
Schepen varen naakt
De Maas meandert
En de stad, zij waakt

Veerhaven (foto auteur)