Majeure en mineure melodieën meanderen
als parende palingen.
Terwijl de salon zich laaft aan water en wijn
zingt sirene Siegerist haar ravisant refrein.
Verwacht geen vuige vocalen
van deze voormalige metal-dame.
Jonni Slater jazzt,
toucheert wat toetsen
en alles komt samen.

(geschreven tijdens een optreden van haar in Salon Zonneveld in Rotterdam, 20 april 2017).