‘Je moet eerst aarden’, zei ze,
‘maak contact met de grond’,
ik zocht naar woorden,
keek wat in ‘t rond.
Zag mijn disgenoten,
pupillen vol poëzie,
glimlach om de mond.
Zenuwen verlieten mij terstond.