De dichter denkt, dreigt met woorden
Is hij in staat reputaties te liquideren te vermoorden?
Brengt hij reuring in een ziel, in een leven?
Wij, we weten het niet,
kunnen ons  niet in zijn geest begeven.
Twijfel die hij in onze harten stiet,
voelt hij zich boven ons verheven?
Toch zijn er, die buiten ons aller zicht,
de eenzamen der aarde begeleiden,
de laatste eer bewijzen, met hun gedicht.