Diana en Sint Hubertus blikken vanuit hun koude kooi naar benee
naar grauw grasland met grazers
van edelherten en een ree.
‘Een fit hert doodschieten valt niet mee’
verzuchten de jagers en laten een traantje of twee.

De  mens handelt weer eens als een god,
beschikt met een schot over menig dierenlot.