een volk van velen waren wij
dronken van de dag
totdat pesticiden ons decimeerde
en onze vorstin in gevaar werd gebracht.

Nu huiveren we in onze holen
sluimeren overdag en
wreken ons in de mensennacht

Of luister naar de voordracht op 3 november 2019 tijdens de Poetsclub