ik herinner me de gaten in mijn kop
mijn dierbare hersenhiaten
liefdeloze lacunes, verre broeders

ik herinner me de camping in Frankrijk
die nergens lag
het ontwaken op het strand in
Frans niemandsland de golven
die me ontwaakten en het zand dat
straalde op mijn huid

ik herinner me mijn verloren broertje waarop
ik passen zou
het lange smalle strand als labyrint
mijn ouders lachend op hun kleed
zelfs de zon kende geen medelijden
en de boterham met zand

ik herinner me de zwijgzame zerken
met de stigmata van de geschiedenis
oneervol beklad met de vloek van de eeuw

ik herinner me de onbevangenheid van de jeugd
als jagers van een nieuwe tijd de spijt
onvervulde wensen
van kansen die vervliegen
als belletjes in champagneglas

ik herinner me de bij elkaar gespaarde grand cru
van een timmermansloon tijdens de Kerst
De Chateau Citran als bedorven druivensap en schoenzool van leer
ik was twaalf

ik herinner me de zwarte damschijven in een hoofd van een neerlandica
winternachten geleden kwam ik haar tegen

ik herinner me mijn oma, zwemmend
in Keulens water
en ontelbare glaasjes boerenjongens
ik was tien
mijn opa, sigaar in de mond
met een minnares om de hoek
spelletjes canasta spelend om stuivers
de Amsterdamse humor op het bord gegooid

ik herinner me onbegrepen signalen van
langsgegleden liefdes in binnen- en buitenland
de zaadloze nacht naast een vriendin van een vriendin
haar hardnekkig libido bonkte op de deur

ik herinner me het grauwe gras dat
eens danste onder onze voeten
het staarde me aan als een dolende ondode

ik herinner me de whisky’s die we dronken (hoe is het mogelijk?)
het vuur dat ons schroeide en het zilt dat we slikten
Broeder Balvenie legde het af tegen taaie Talisker
die zich pas gewonnen gaf na menig glas

ik herinner me het meisje met
verhalen op haar arm
haar woordloze zuchten vult gedachten
in nullen en enen
vinden hun digitale weg en komen in hoofden
van velen terecht
paralelle werkelijkheid

ik herinner me de lege jeneverflessen
onder de bijzitstoel van de 2CV
de weg van occultisme naar evangelie ligt bezaaid met promillages –