eigenlijk ben ik de juffrouw onder het bordje ‘Stilte a.u.b.’
eigenlijk ben ik de vergeten paraplu in een treincoupé
eigenlijk sta ik achterstevoren in een kaartcatalogus
eigenlijk zijn mijn zinnen een semantisch ongeluk
eigenlijk ben ik een boek waarvan de rug is stuk gerukt
eigenlijk moeten boeken niet worden uitgeleend
eigenlijk moeten bibliotheken van publiek gespeend
eigenlijk wil ik zelf alles lezen
eigenlijk moet alles op kleur
eigenlijk zijn alle verkochte boeken wezen
eigenlijk moeten alle boekenprogramma’s verbannen
vergeefs en oeverloos gezeur
eigenlijk ben ik een fossiel
in de kasten van Naturalis of Teylers Museum
ergens onderaan waarvoor moet worden geknield
eigenlijk had ik in een antiquariaat
gevonden willen worden door een lief klein meisje
of versjesfanaat
eigenlijk ben ik door elke koop ongeneesbaar aangedaan
eigenlijk ben ik de vergeten bundel
eigenlijk behoor ik niet tot een clubje of stroming
eigenlijk roei ik zonder riemen tegen woordenstromen in
eigenlijk hoor ik naast de kassa, als weggeef exemplaar
eigenlijk moet ik worden verheven in de dichterlijke adelstand 

eindelijk vind ik rust als ik in de ramsj ben aanbeland