Over poëzie

Er zijn bibliotheken te vullen met titels over de schrijf- en dichtkunst. Een overzicht van Nederlandse publicaties over het schrijven en lezen van gedichten. Chronologisch gerangschikt.

Hoe dicht de dichter? Rosa Schogt, Asha Karami en Erik Jan Harmens over één gedicht van hun hand – Arjan Peters, in De Volkskrant, 24 januari 2020
In poëzie en oorlog: vijftig jaar Poetry International .- Bas Kwakman .- Amsterdam: Arbeiderspers, 2019
Waarom zouden we poëzie lezen? – Ingmar Heytze in: NRC Handelsblad, 25 januari 2018
Wat we altijd wilden weten van poëzie .- Arjan Peters in : Volkskrant, 16 september 2017
‘Gedicht, vertel me een verhaal’ .- Alfred Schaffer.- Leiden: Universiteit van Leiden, 2017 .- (Albert Verwey-lezing)
Een spin op de snelweg: over poëzie en beweging.- Piet Gerbrandy in De Gids 2016, nr. 4
Olijven moet je leren lezen: een cursus genieten van poëzie .- Amsterdam; Antwerpen: Atlas Contact, 2016
Zo word je een geweldige dichter .- Ellen Deckwitz.- Amsterdam; Antwerpen: Atlas Contact, 2015 .- (De Schrijfbibliotheek)
Het geheim van het vermoorde geneuzel – Ilja Leonard Pfeijffer.- Amsterdam: De Arbeiderspers, 2011.- 309 -.
Dichten doe je zo: poëtische technieken en hoe ze te gebruiken .- Yke Schotanus.- Amsterdam; Antwerpen: Atlas Contact, 2010 .- (De Schrijfbibliotheek)
Hoe te leven: Aristoteles als ideale vriend van de moderne dichter .- Piet Gerbrandy in: De Groene Amsterdammer 2005, nr. 14
Hoe lees ik een gedicht – Rob van Erkelens in : De Groene Amsterdammer 2001, nr .29
Rijmhandboek: praktische gids voor het schrijven van gedichten en liedjes .- Jaap Bakker .- Amsterdam : Uitgeverij Bert Bakker, 1989
Het maken van gedichten en het praten daarover .- Judith Herzberg .- Den Haag: BZZTôH, 1989
Over het maken van een gedicht .- Judith Herzberg in: De Revisor, jrg. 5 (1978), nr. 1
De glanzende kiemcel .- Simon Vestdijk.- Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1975