Type your search keyword, and press enter

Het landje

een kano kantelt in de achterplas
het landje lacht 
over het water

gesnater
van gans en zwaan kaatst
langs sloep en zwemmer

zon zinkt in kringloos H2O
hier heeft de mens gezwommen 
gewonnen

uit grond verrezen urbanisatie
bedacht irrigatie en kanalisatie

het lome liefhebben
onder Rotterdams rook
ben je thuis en uit en ook…

een kano kantelt in de achterplas –